Diagnose

Uit de scan blijken een aantal knelpunten. De vraag is dan: Waarom zijn die knelpunten er? Deze vraag wordt vaak niet gesteld. Direct wordt gekeken naar oplossingen. Maar dat heeft geen zin!

Het kan bijvoorbeeld zijn dat je baliemedewerkers het nut ergens niet van inzien. Waarom moeten ze op drukke dagen iedereen een tasje meegeven? Of vragen om een review op Google business. Of …

Misschien heb je ze nooit duidelijk uitgelegd wat je van ze verwacht. Een telefoonscript voor iedereen die ons belt? Kom nou… Altijd een brandschone vloer in ons garagebedrijf? Kom nou…

Kortom: Waarom is er een knelpunt? Dat moet je eerst vaststellen voordat je kunt kijken naar oplossingen. Vaak zitten die in andere dingen dan jij verwacht.

Probleem of oplossing?
Marketing operatie diagnose

Iets nieuws proberen

Een andere reden om een diagnose te willen is dat je iets nieuws wilt proberen. Een nieuwe advertentie, een nieuwe website, een ander leuk idee, een supergeweldig marketingidee dat je via Facebook tegenkomt en bijna vanzelf lijkt te gaan, etc.

Voor je tot actie overgaat moet je jezelf een aantal basisvragen stellen. Uit ervaring weet ik dat iedereen dan bedrijfsblind is. Ikzelf ook! Je hebt iemand nodig die met frisse ogen de juiste vragen kan stellen zonder bang te zijn dat het ten koste gaat van zijn salaris… Stel je een goede diagnose, dan weet je waar je aan toe bent.

Nu kun je een keus maken: Wat ga ik WEL en wat ga ik NIET doen. En hoe ga ik dat testen? In de meeste gevallen is er goed nagedacht over bepaalde aspecten, maar is de marketing ervan iets dat “automatisch” moet gaan. Een goed product verkoopt toch zichzelf? Uiteraard zal iedereen in je bedrijf ook direct het nut inzien van je nieuwe idee en meedoen...

Een stap verder gaan

Een scan uitvoeren = Signaleren van problemen. Daar kun je mee verder.

Wil je uitzoeken waarom die problemen er zijn, dan ga je een stap verder en laat je mij dat uitzoeken. Met die diagnose kun jij vervolgens aan de slag.